live

زمان تقریبی مطالعه < 1 دقیقه

سلام ابرکودکی جان

  1. لطفا در ابتدا نام خود را وارد کنید.
  2. شماره همراه در دسترس خود را وارد کنید.
  3. پاسخ سوال را هم کوتاه و دقیق  بنویسید.
  4. روی ارسال بزنید.

به 3 نفر اولی که پاسخ صحیح دهند به هر کدام یک کارت هدیه پانصدهزارتومانی داده میشود.